Návrh řešení dopravy

Vydáno: 23.01.2019 Autor: admin

NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY ŽÁKŮ ZŠ LIBEREC, UL.5.KVĚTNA DO NÁHRADNÍ BUDOVY PO DOBU REKONSTRUKCE

Vzhledem k možným komplikacím v ranní dopravní špičce rozhodlo vedení školy o organizační změně. Vyučování bude začínat ráno v 8:20. V dopoledním bloku vyučování budou zkráceny přestávky na 5 až 10 minut tak, aby 4. vyučovací hodina skončila v 11:40 a nenarušil se režim vydávání obědů ve školní jídelně a odchod žáků na odpolední zájmovou činnost mimo školu.

Všichni žáci školy budou moci ráno od 6:00 do 8:00 využít možnost docházky do ranního klubu. Ranní klub bude k dispozici pro žáky 1 i 2. stupně bez nutnosti přihlášení k docházce do školní družiny. Tato služba nebude zpoplatněna. V 8:00 budou otevřeny šatny a učebny.

Možnosti dopravy:

1. Využití kapacity městské hromadné dopravy

Na zastávku v Mařanově ulici ve Vesci jezdí pravidelně tyto spoje:

Číslo linky

Čas odjezdu ze Šaldova náměstí

Čas odjezdu ze Šaldova náměstí

Čas odjezdu ze Šaldova náměstí

Čas odjezdu ze Šaldova náměstí

Čas odjezdu ze Šaldova náměstí

Čas odjezdu ze Šaldova náměstí

Čas odjezdu ze Šaldova náměstí

Čas odjezdu ze Šaldova náměstí

Čas odjezdu ze Šaldova náměstí

Čas odjezdu ze Šaldova náměstí

13

6:05

6:39

6:53

7:17

7:32

7:54

8:26

 

 

 

24

6:11

6:25

6:32

7:00

7:06

7:17

7:22

7:27

7:48

7:48

26

6:18

6:48

7:12

7:37

7:43

 

 

 

 

 

Celkem je možné využít 22 spojů, celková doba jízdy autobusů MHD ze Šaldova náměstí do Mařanovy ulice je 16 minut.

2. Využití školního autobusu

Kapacita přepravy školními busy byla dle ankety mezi rodiči stanovena na 250 žáků.
Autobusy budou jezdit ze zastávky MHD na Tržním náměstí přímo ( bez zastávek ) do Mařanovy ulice takto:

* Směr Tržní náměstí – Mařanova 7:50

* Směr Mařanova – Tržní náměstí

1 spoj ve 12:45

1 spoj ve 13:45

1 spoj ve 14:45

1 spoj ve 16:00

V průběhu měsíce března budeme vhodnost nastavených možností přepravy vyhodnocovat a případně spolupracovat se zřizovatelem na změnách.

 

V Liberci, 22. 1. 2019                                                                 Mgr. Iveta Rejnartová, ředitelka školy