Seznam přijatých žáků

Vydáno: 13.05.2020 Autor: admin

Dne 23. 4. 2020 se konal zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021. Zápisem prošlo celkem 89 dětí, z toho 6 žáků s žádostí o odklad povinné školní docházky.

Rodiče žáků s vícečetnými žádostmi o přijetí žádáme o informaci, na kterou školu jejich dítě nastoupí. Věříme, že nás budou včas informovat.