Zápis do 1. tříd

Vydáno: 06.02.2019 Autor: admin

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, dne 25. 4. 2019 od 13:00 do 18:00 hod., v jídelně školy – budova 1. stupně, Masarykova 400, Liberec 1, 460 01. Vchod do budovy přímo z Masarykovy ulice, tramvajová zastávka Průmyslová škola, směr centrum.

• V době zápisu bude na obou školách probíhat rozsáhlá rekonstrukce a provoz školy bude přemístěn do náhradní budovy TUL ve Vesci, Mařanova ulice. Pro potřeby zápisu bude stavební firmou zabezpečen přístup do školní jídelny a rodiče budoucích prvňáčků nemusí cestovat k zápisu do náhradní budovy.

• Tak jako každý rok plánujeme otevření tří prvních tříd s kapacitou až 85 dětí.

• Tradičně přijímáme děti i mimo spádový obvod vzhledem k dostatečné kapacitě školy. Rekonstrukcí školy, která nyní začíná, získáme další kmenové učebny, odborné učebny jazyků, počítačovou učebnu pro děti z 1. stupně, přírodovědnou učebnu, novou učebnu pro výuku robotiky, cvičnou kuchyňku a další nové prostory. Škola tak bude mít dostatek prostor pro kvalitní výuku i rozsáhlou zájmovou činnost svých žáků.

• I v letošním roce počítáme s otevřením další třídy s Montessori způsobem výuky pro děti a rodiče, kteří se na tento odlišný způsob práce připravují v rámci předškolní výchovy.