Informace pro rodiče - Online výuka

Datum akce
31. 03. 2020

Vážení rodiče,

zahájili jsme třetí týden zcela netradiční výuky na dálku. V prvních dvou týdnech jsme dětem zadávali pouze opakovací aktivity, procvičovali jsme již probranou látku. Vzhledem k tomu, že uzavření škol bude zřejmě ještě delší dobu pokračovat, dospěli jsme k několika změnám:

  1. Učitelé vyberou z tematických plánů to jednodušší učivo, které je třeba zvládnout do konce školního roku, a zprostředkují žákům výklad. Ten bude probíhat formou elektronické prezentace, videa a textů. Následně zadají cvičení k upevnění učiva a úkoly k odevzdání.
  2. Pokud žáci budou potřebovat konzultaci, budou moci využít konzultačních hodin s učitelem dle předem zveřejněného rozvrhu. Tento rozvrh bude nastaven od úterý, 7. 4. 2020. Rozvrh konzultací Vám zašleme přes Bakaláře či emaily. Konzultace budou probíhat elektronicky online hodinou. Na 1. stupni a v 1. trojročí Montessori tříd budeme využívat online aplikaci Škola v pyžamu: https://www.skolavpyzamu.cz/ Zatím se tam můžete jen podívat, vyčkejte prosím, až vás (vaše děti) učitelé vyzvou k přihlášení.

Na 2. stupni si učitelé mohou vybrat mezi Školou v pyžamu a Microsoft Teams. 2. trojročí Montessori tříd pokračuje v nastaveném režimu.

Smyslem konzultací ze strany školy je zprostředkování vzájemného kontaktu – komunikace mezi žáky a učitelem a mezi žáky samotnými. Účast na konzultacích není povinná, jde o vytvoření režimu pro ty žáky, kteří zůstávají doma sami a denní režim rodiny to umožňuje. Jsme si vědomi toho, že situace v rodinách je různá a prioritou zůstává zajištění základních potřeb. Není tedy třeba hledat nové způsoby, jak umožnit dětem přístup k zařízení či internetu, pokud tomu tak dosud z jakýchkoli důvodů být nemohlo.
 

  1. Třídní učitelé se budou s žáky pravidelně setkávat na třídnických hodinách. První setkání proběhne ještě v tomto týdnu, pokyny k připojení Vám zašleme. Obsah třídnických hodin bude zaměřen především na vzájemnou komunikaci, interakci a popřípadě na diskusi nad některými problematickými partiemi práce.
  2. Stále platí, že samostatnou práci dětí nehodnotíme známkami. Nicméně poskytujeme žákům zpětnou vazbu a hodnotíme jejich snahu a zodpovědný přístup k vlastnímu vzdělávání.

Děkujeme všem rodičům, kteří nám a našim učitelům píší o svých zkušenostech ze současné situace a pomáhají nám tak zlepšovat naši práci v této nelehké a pro nás neznámé situaci.

Jsme v tom společně, a to nás posiluje a motivuje.

Za vedení školy, Mgr. Iveta Rejnartová, ředitelka školy