Vraťme se v září do moderní školy 21.století

Vydáno: 07.07.2020 Autor: admin

Titulkem newsletteru AV Media, i s fotografií naší paní zástupkyně Radky Konečné z virtuální konference na téma online výuky cizích jazyků, přejeme všem našim žákům, rodičům, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy krásné prázdniny!

AJ- R. Konečná