Mikuláš ve škole

Datum akce
05. 12. 2019

Jako každý rok i letos dorazil do školy dne 5. prosince Mikuláš s čerty a anděly. Tentokrát se ve třídách ve Vesci hemžila pořádná tlupa čertů všech možných podob, takže nesmělé anděly nebylo ani slyšet. Také Mikuláš měl plné ruce práce, aby neposedné čerty udržel na řetězu. Ale děti, které mu zazpívaly písničky či zarecitovaly básně, odměnil sladkostmi. A ty neposedné, které dělají starosti paním učitelkám, předal do pařátů čertům, aby je napravili. Další rok ukáže, zda si pokárání od čertů vzali k srdci.

Mikuláš