Tak jsme se konečně dočkali....

Datum akce
13. 05. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
je mou, dnes konečně milou, povinností Vás informovat o tom, že v návaznosti na jednání vlády ze dne 10. 5. 2021 bylo novelizováno mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví a s účinností od 17. 5. 2021 je v našem okrese povolena osobní účast žáků v 1. i  2. stupně na prezenční výuce, a to bez rotace. Znamená to tedy, že od pondělí, 17. 5. 2021 obnovujeme NORMÁLNÍ provoz školy.

Zkouška

Datum akce
11. 05. 2021

Dnes 11.5. si třída předškoláků z mateřské školky Rosnička vyzkoušela,  jaké je to být školákem. Paní učitelky z prvních tříd je provedly školou a podle přichystaných úkolů bylo hned jasné, že budoucí školáci jsou netěšení a velmi šikovní.

Když ptáčka lapají

Datum akce
04. 05. 2021

Po několika měsících strávených před počítači a tablety si holky a kluci ze 4.B o to více užili přírodovědnou exkurzi v Černousích. Celé dopoledne se jim věnoval biolog Severočeského muzea v Liberci Mgr. Martin Pudil.

Informace o zahájení prezenční výuky od 3. 5. 2021

Datum akce
30. 04. 2021

Vážení rodiče,
na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od pondělí, 3. 5. 2021 povolena osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole na prezenční výuce. Učit budeme rotačně, tzn. týden ve škole prezenčně a týden doma online.

DĚTI, DIGITÁLNÍ ZÁVISLOST A MY

Digitální „hračky“ (mobil, tablet, počítač) nám vstoupily do života tiše, skoro až nenápadně. Nejdříve se zvedla vlna nadšení, širokého uplatnění, rozprostření do každodenního života všech, včetně dětí. Teprve následně si začínáme uvědomovat, že nám tahle zařízení figurují v mnoha konfliktech, neshodách s dětmi a nevíme proč. Často máme za to, že se současná generace „nějak nepovedla“ a její neschopnost odpoutat pozornost od technologií považujeme za negativní znak jejího charakteru.

Geometrická abstrakce - jehlany

V rámci distanční výtvarné výchovy dostali žáci 2. stupně za úkol nakreslit geometrickou abstrakci.  Abstraktní malířství nezobrazuje konkrétní věci, ale vyjadřuje se pomocí linií, ploch, barvy a geometrických obrazců. Rozvinulo se až před 1. světovou válkou pod různými názvy - orfismus, suprematismus, neoplasticismus, konstruktivismus atd

Vesmír v prvním trojročí

Datum akce
16. 03. 2021

Naši nejmenší se stále hlouběji noří do tajů vesmíru a jak se zdá, z některých jsou už docela slušní odborníci!
Před časem měla růžová třída online návštěvu, z níž vzešla poučná debata. Na doporučení jednoho z rodičů pozvala průvodkyně Klára Petra Brože z Geofyzikálního ústavu AV ČR. Děti se ho mohly ptát na všechno, co je ve vesmíru zajímá.

Lekciáda aneb Když děti učí děti

Datum akce
31. 03. 2021

Loni se u nás zrodila nová tradice - den, kdy veškeré otěže ve škole převezmou do svých rukou děti a ujmou se rolí průvodců. Letos se nám tento den povedlo realizovat i v online prostředí.
Děti z druhého trojročí a sedmáci si připravili celkem 19 lekcí; šlo především o přednášky s diskuzí, prezentací, kvízem, praktickou ukázkou nebo nácvikem a v nabídce bylo také malování, vaření a pečení. 

Subscribe to