"Pane učiteli, napište Dílny v novém"

Datum akce
23. 01. 2020

"Pane učiteli, napište Dílny v novém", zaznělo v dílnách, když pan učitel zamířil na děti při práci fotoaparát. Ihned jim došlo, že se chystá článěk na web školy a že se již s titulkem "v novém" setkali v článcích učitelů, kteří na webu nové prostory školy představili. A právě kromě nových oken v celé budově a nové učebny fyziky se přestavba na druhém stupni školy dotkla nejvíce suterénu, kde sídlí společná učebna dílen a výtvarné výchovy. Vlhké, tmavé a zašlé prostory suterénu prošly obnovou, díky které děti mohou trávit několik hodin týdně ve velmi příjemném prostředí. A konečně se po několika měsících "azylu" ve Vesci mohly pustit do opravdické práce, vzít do ruky nářadí a začít opracovávat dřevo. V suterénu vládne tvůrčí atmosféra a radost z tvorby, což je největší odměna pro pana učitele.

dílna