Zájmové kroužky

Kroužky školy budou pracovat od 17. září do půlky června. Platba na pololetí musí být provedena do 27.9. a do 28.2. Podrobné informace o kroužcích obdrží žáci od vedoucích.

Na kroužky pořádané školou se lze přihlásit až od středy 5. 9. 2018