2.A - Veselý den

Datum akce
01. 04. 2019

První duben bývá plný veselí a dobré nálady. I děti z 2.A se v tento den radovaly. Každý si vzal na sebe něco veselého, připravil  pro ostatní vtipy. Společně si třída zazpívala a zahrála legrační píseň, zatancovala bláznivý tanec, přečetla veselé básně.

Krásně odpočinuty a s úsměvem opouštěly děti po vyučování svoji třídu.

April