Školní poradenský tým

 

Výchovná poradkyně: Mgr. Věra Šeborová
Email: seborova@zs5kveten.cz
Telefon: +420 606 076 420

Dokumenty výchovného poradce Informace k přijímacímu řízení

 

Metodik prevence: Mgr. Kateřina Kaprasová
Email: kaprasova@zs5kveten.cz
Telefon: +420 734 234 102

Metodik prevence: Mgr. Kateřina Šoubová
Email: soubova@zs5kveten.cz
Telefon: +420 606 076 420

Dokumenty preventisty Aktuality metodika prevence

 

Speciální pedagog: Mgr. Marie Bartůšková
Email: bartuskova@zs5kveten.cz
Telefon: +420 606 076 420