Projekty

Rozvoj a příležitosti

Dětský klub

Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů

Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ

Projekt Peníze školám

Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ města Liberce

Projekt Ekologická megabaterie

Projekt Moderní výuka

Projekt Tvořivá škola

Projekt SIPVZ