Přejít k hlavnímu obsahu

www@zs5kveten.cz +420 606 076 420

Základní informace Důležité odkazy

Školní družina je nedílnou součástí školy a slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí po vyučování. Cílem zájmového vzdělávání ve školní družině je obohatit denní program žáka a nabídnout dostatek námětů ke smysluplnému využití volného času. Těchto cílů dosahujeme formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti; příležitostnými akcemi a nabídkou spontánních aktivit. 

Školní družina je v provozu denně od 6:00 do 17,00 hodin pro žáky I. stupně. Děti v družině jsou rozděleny do šesti oddělení. Každé oddělení má k dispozici pracovnu vybavenou tak, aby vyhovovala relaxační a zájmové činnosti.

Školní družina svým školním vzdělávacím programem navazuje na ŠVP školy „Delfín“. Podílí se též na akcích organizovaných školou, s důrazem na oblast aktivního trávení volného času.

Telefon: 734 234 105

Ranní družina: 6:00 - 7:40 hodin ve školním klubu. Příchod do 7:25 hodin. (docházka nepovinná). Odpolední družina je v provozu do 17:00.

Odchody dětí ze ŠD: Po obědě: do 13:25 ve třídě dané školní družiny. Dále je možné si dítě vyzvednout až v 15:00. Čas od 13,30 do 15,00 je vyhrazen pro plánovanou vzdělávací činnost a vycházky. 
Pokud bude dítě odcházet ze ŠD po 15. hodině, je nutné, aby mělo 2 svačiny - dopolední a odpolední!!! 

Platba v tomto zařízení je 200 Kč na měsíc. Platba probíhá ve dvou splátkách, vždy 1000,00 Kč na celé pololetí. 
Do 30. září za 1. pololetí a do 28. února za 2. pololetí a to buď v hotovosti anebo na účet. 

Číslo účtu: 544 86 72 / 0800, Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno dítěte, 
Konst. symbol: 0308, Specifický symb.: 4

Přihláška do školní družiny

Řád školní družiny

Družinový školní vzdělávací program

 

O nás

Naše škola se nachází v centru města na dopravní obslužnosti, v každém ročníku má po dvou až třech třídách. Od roku 2014 jsou naší součástí i třídy s Montessori pedagogikou.

Adresa školy:

ZŠ Liberec, ul. 5. května 64/49, přísp. org.
ul. 5.května 64/49
460 01 Liberec 1

ID datové schránky: jq2mpc6

č.ú školy: 5448672/0800
č.ú. SRPŠ: 980914309/0800

Telefony:

1.stupeň: 734 234 102
2.stupeň: 606 076 420
Montessori: 778 541 451
Jídelna:   734 234 104
Družina:  734 234 105

Zřizovatel:

Město Liberec, nám. Dr. E.Beneše 1
460 59 Liberec 1