Přejít k hlavnímu obsahu

www@zs5kveten.cz +420 606 076 420

 

Při práci se řídíme mimo jiné těmito principy

* PARTNERSTVÍ: všichni jsme partneři, máme vzájemný respekt k sobě i ke svému prostředí, k potřebám a možnostem dětí i dospělých

* PŘIPRAVENÉ PROSTŘEDÍ: náš prostor je organizovaný, má svůj řád a pravidla, což dětem pomáhá v orientaci a zajišťuje jim svobodu volby

* SVOBODA A ZODPOVĚDNOST: děti si můžou volit práci a pomůcky podle své aktuální situace a v souladu se svými schopnostmi a potřebami; dětem, které si nedokážou vybrat práci, pomáhá průvodce – podle vlastního uvážení jim nabídne vhodnou činnost; dospělí střeží hranice a dětem poskytují tolik volnosti, kolik děti zvládnou; dítě se postupně učí přebírat vlastní odpovědnost

 

Náš den

Ráno se sejdeme v 8 hodin ve třídách a začínáme společným pozdravem v kruhu (nebo „na elipse“). Promluvíme si o tom, co nás čeká, jaké práci se budeme věnovat, nebo se zabýváme tím, co aktuálně hýbe světem nebo školou.

Následuje první blok práce, který trvá do 9:30.

Přestávce na svačinu je vyhrazena doba od 9:30 do 10:00.

Po svačině začíná druhý pracovní blok. Když potřebujeme, sejdeme se opět v kruhu a věnujeme se společnému tématu, posloucháme referáty, zpíváme apod.

Během dopoledne mají děti dost prostoru pro tzv. volnou práci, během níž si každý podle svých možností nebo po poradě s průvodcem volí vlastní práci s pomůckou, knihou apod. Děti mohou pracovat také ve dvojicích nebo skupinách; důležitá je vzájemná domluva.

Druhý blok končí v 11:30. Mladší děti odcházejí na oběd, starší pokračují v práci podle rozvrhu.

Mezi pravidelné části našeho rozvrhu patří tělocvik a výtvarné či hudební aktivity, které doplňujeme pečením a vařením ve školní cvičné kuchyni a nejrůznějšími projekty (vánoční dílny, English Restaurant, jarmark, podpora vybraných druhů zvířat z liberecké ZOO apod.)

 

Trojročí

Děti jsou rozděleny do věkově smíšených tříd. Heterogenní skupiny dětem poskytují přirozenější sociální prostředí, v němž mají větší prostor pro rozvoj jemných dovedností (tzv. soft skills). V prvním trojročí máme aktuálně tři třídy; v každé z nich jsou zastoupeni prvňáci, druháci i třeťáci. Ve třídách druhého trojročí se společně vzdělávají čtvrťáci, páťáci a šesťáci. Od školního roku 2020/2021 se naši nejstarší žáci posunou do třetího trojročí; k sedmákům postupně přibudou osmáci a deváťáci.

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1

O nás

Naše škola se nachází v centru města na dopravní obslužnosti, v každém ročníku má po dvou až třech třídách. Od roku 2014 jsou naší součástí i třídy s Montessori pedagogikou.

Adresa školy:

ZŠ Liberec, ul. 5. května 64/49, přísp. org.
ul. 5.května 64/49
460 01 Liberec 1

ID datové schránky: jq2mpc6

č.ú školy: 5448672/0800
č.ú. SRPŠ: 980914309/0800

Telefony:

1.stupeň: 734 234 102
2.stupeň: 606 076 420
Montessori: 778 541 451
Jídelna:   734 234 104
Družina:  734 234 105

Zřizovatel:

Město Liberec, nám. Dr. E.Beneše 1
460 59 Liberec 1