Co nám ve výtvarné výchově umožnilo stěhování?

Výuka v náhradních prostorách ve Vesci není pro učitele výtvarné výchovy žádný med. Omezené množství pomůcek, jejich přenášení mezi třídami a patry během krátkých přestávek, stísněné prostory v některých třídách, chybějící voda v učebnách, problémy s promítáním. Přesto učitel na výuku nezanevřel a snaží se maximálně využít zbylé možnosti. Stěhování například přineslo také pozitivum, kdy učitel výtvarky objevil v kabinetě matematiky již nepoužívaná geometrická tělesa a zachránil je před vyhozením. Tělesa posloužila k výuce kresby zátiší v šestých až osmých třídách. Na počátku se všechny děti seznámily s technikou kresby čtyř základních geometrických těles - kvádru, hranolu, kuželu a koule. Vše se pokoušely zakreslit uhlem v prostorovém vyjádření. V dalších hodině následovala kresba tužkou, kdy mladším dětem sestavil pan učitel zátiší z pěti objektů, umístil je na bílý ubrus a nasvítil lampami. Osmáci mají pouze jednu hodinu výtvarky týdně, takže se museli spokojit se dvěma objekty. Zdánlivě jednoduchý úkol byl pro řadu dětí obtížný. Paradoxně si s kresbou lépe poradili šesťáci. Možná také pro to, že byli ochotni naslouchat učiteli a řídili se jeho radami.

zátiší