Fotbalový turnaj

Datum akce
06. 06. 2019

Žákovský parlament na základě instagramové ankety vyslyšel hlas/pobídku žáků školy a rozhodl se uspořádat fotbalový turnaj, jehož se zúčastnily 1. a 2. stupeň. Podmínka byla následující - vytvořit tým o složení 5+1 žáků z daného stupně. Často tak byly k vidění různé věkové variace, které ve výsledku vytvořily velmi zajímavý mix napříč třídami. Pro družstva byly připraveny i lákavé ceny. Na vítěze z obou stupňů čekaly trofeje/poháry, dále pro první tři místa diplomy a také sladké odměny (viz fotografie).
Prvně uspořádaný turnaj sklidil pozitivní ohlasy, a to jak z řad rodičů (děkujeme i těm, kteří dokonce pomáhali během zápasu), tak především i od zúčastněných dětí. Je tedy pro nás výzvou zrealizovat v dalším školním roce další turnaj a učinit z této akce tradiční záležitost i pro další roky. Poděkování patří i Mgr. Kněbortové a Mgr. Makovínymu, kteří pomohli s řízením zápasů.

Foto vítězné skupiny v kategorii 1. stupeň