Jak učit na dálku angličtinu

Vydáno: 16.05.2020 Autor: admin

Na toto téma, v rámci videokonference o jazykovém vzdělávání pro učitele jazyků,  inspirovala učitele v celé republice zástupkyně ředitelky naší školy Radka Konečná. Virtuální celonárodní konferenci uspořádala firma AV Media, a.s. ze svého nového virtuálního studia v Praze. Paní zástupkyně Konečná se ke konferenci připojila z naší školy, představila tím tak nejen svou výuku angličtiny na dálku, ale i naši novou jazykovou učebnu s laboratoří Robotel. Za inspirativní vstup, stejně jako i za propagaci naší školy paní zástupkyni moc děkujeme.

 

Výuka angličtiny na dálku