Návrat žáků 2.stupně do škol

Dne 27. 5. 2020 vydalo MŠMT aktualizaci Pravidel pro ochranu zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 a nově bude umožněna žákům 2. stupně osobní přítomnost ve škole za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací a třídnických hodin. Po zvážení všech personálních, prostorových a organizačních podmínek jsme na pedagogické radě schválili tato pravidla:

Pravidla pro aktivity tříd 2. stupně v období od 8. 6. 2020 do 30. 6. 2020

· Vždy v pondělí se budou konat třídnické hodiny formou online výuky tak, jako dosud. Žáci, kteří nemají možnost připojení z domova, mohou přijít do školy a třídnické hodiny se zúčastnit prezenčně.

· Dvakrát v týdnu budou probíhat socializační aktivity formou exkurzí, sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí pod vedením třídních učitelů. Veškeré informace předá zákonným zástupcům i žákům třídní učitel, informace budou i na našem webu (plán akcí).

· Účast na těchto aktivitách je dobrovolná, rodiče podepíší souhlas s účastí svého dítěte na akci a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, stačí jedno prohlášení před první účastí.

· Stravování ve ŠJ nebude poskytováno.

· Vzdálená výuka formou zadávání prací bude pokračovat do 22. 6. 2020.

· Online hodiny budou od 8. 6. 2020 zrušeny.

· Děti mají od 8. 6. 2020 možnost individuálních konzultací po předchozí domluvě s učitelem, učitel si může žáka pozvat do školy, před prvním vstupem do školy je opět nutné podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

· V týdnu od 22. 6. 2020 budeme organizovat vybírání učebnic a úklid prostor školy – skříňky ve třídách, šatnách, osobní věci žáků. S rozpisem a organizací budou žáci i zák.zástupci informováni třídním učitelem.

· Vysvědčení bude vydáváno 30. 6. 2020 dle předem zveřejněného rozpisu.

· Při všech aktivitách školy je nutné dodržovat všeobecně stanovená hygienická pravidla.

Příloha Velikost
Návrat žáků 2.stupně do škol 110.42 KB