Plán návratu žáků do školy

Usnesením vlády č.491, ze dne 30. 4. 2020, dochází k postupnému, částečnému návratu našich žáků do školy.

  • Od 11. 5. 2020  bude  možná osobní přítomnost žáků 9.ročníků ve škole. Do škol budou docházet za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka bude nepovinná. Podrobné info v příloze.
  • Od 25. 5. 2020 bude umožněna prezenční výuka na základních školách pro žáky 1. stupně. Info v příloze.
  • Vláda zatím jen uvažuje o umožnění konzultací žákům 2. stupně v průběhu měsíce června. Budeme sledovat vývoj situace.

Před nástupem všech dětí do školy je zákonný zástupce povinen vyplnit přihlášku k docházce a čestné prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění infekčními nemocemi a o seznámení se s kritérii pro zařazení žáka do rizikové skupiny.