Volná grafika

Datum akce
08. 03. 2020

Grafika je druh umění, které nám umožňuje rozmnožení originálu pomocí tzv. MATRICE na určitý počet stejných otisků. Matrice může být vytvořena z různých materiálů jako je dřevo, kov, lino, plast, papír apod. Žáci 8. tříd zvolili jako vstup do technik grafiky tvorbu matric z provazů lepených na vlnitou lepenku. V první práci vytvářeli provazová razítka, která obtiskovali na barevné kartony. Cílem práce bylo nejen vyzkoušet si tisk z výšky, ale také přemýšlet nad plošnou a barevnou kompozicí. Ve druhé práci se žáci inspirovali tvorbou Keitha Haringa, amerického umělce. Na lepenku lepili postavičky lidí z provazu, které následně obtiskli na barevnou plochu vytvořenou válečkem. I zde šlo o promýšlení kompozice.

grafika razítka