Přejít k hlavnímu obsahu

www@zs5kveten.cz +420 606 076 420

Projekt MŠMT Z z Národního plánu obnovy, oblast Podpora škol se znevýhodněnými žáky.
Název projektu: "Podpora práce s heterogenními kolektivy"

Podpora je zaměřena na posílení školy jako instituce připravené na práci se žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. Cílem aktivit je zvýšení školní úspěšnosti žáků se sociálním znevýhodněním, jejich motivace a celkový well-being.

Plánované aktivity:
Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním
Školní speciální pedagog
Hrazení dalších nákladů spojených se vzděláváním žáka se sociálním znevýhodněním
DVPP se zaměřením na společné vzdělávání a inovativní metody a postupy ve vzdělávání

banner

O nás

Naše škola se nachází v centru města na dopravní obslužnosti, v každém ročníku má po dvou až třech třídách. Od roku 2014 jsou naší součástí i třídy s Montessori pedagogikou.

Adresa školy:

ZŠ Liberec, ul. 5. května 64/49, přísp. org.
ul. 5.května 64/49
460 01 Liberec 1

ID datové schránky: jq2mpc6

č.ú školy: 5448672/0800
č.ú. SRPŠ: 980914309/0800

Telefony:

1.stupeň: 734 234 102
2.stupeň: 606 076 420
Montessori: 778 541 451
Jídelna:   734 234 104
Družina:  734 234 105

Zřizovatel:

Město Liberec, nám. Dr. E.Beneše 1
460 59 Liberec 1