SMART Centrum interaktivní výuky

Centrum interaktivní výukyNaše škola, jako centrum interaktivní výuky, podporuje nové myšlenky ve vzdělávání a moderní styl výuky je naplňován vedením školy i jednotlivými pedagogy. Není pouhou ukázkou využití moderních technologií ve výuce, ale učitelé jsou cíleně vzděláváni tak, aby výuka u žáků podporovala získávání kompetencí a dovedností 21. století. Tyto prvky jsou zapracované do ŠVP a aktivně se realizují nejen směrem do školy, ale také směrem k veřejnosti. Navíc testuje nové technologie a zavádění nových metodických postupů.

 

Centrum interaktivní výuky