Přejít k hlavnímu obsahu

www@zs5kveten.cz +420 606 076 420

Otevřená škola (zkrácený název projektu)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020911

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo výzvy: 02_20_080

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony III pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extra kurikulárních / rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Datum zahájení: 1. 9. 2021
Datum ukončení: 30. 6. 2023 Předpokládaná doba trvání: 22 měsíců

O nás

Naše škola se nachází v centru města na dopravní obslužnosti, v každém ročníku má po dvou až třech třídách. Od roku 2014 jsou naší součástí i třídy s Montessori pedagogikou.

Adresa školy:

ZŠ Liberec, ul. 5. května 64/49, přísp. org.
ul. 5.května 64/49
460 01 Liberec 1

ID datové schránky: jq2mpc6

č.ú školy: 5448672/0800
č.ú. SRPŠ: 980914309/0800

Telefony:

1.stupeň: 734 234 102
2.stupeň: 606 076 420
Montessori: 778 541 451
Jídelna:   734 234 104
Družina:  734 234 105

Zřizovatel:

Město Liberec, nám. Dr. E.Beneše 1
460 59 Liberec 1