Přejít k hlavnímu obsahu

www@zs5kveten.cz +420 606 076 420

ZÁPIS DO ZŠ, LIBEREC, UL.5.KVĚTNA 64/49, P.O. – KROK ZA KROKEM 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
vzhledem k mimořádné situaci v naší zemi budou letošní zápisy zcela odlišné běžné praxi. Dovolili jsme si tedy pro Vás připravit podrobný návod, jak projít systémem zápisu a připravit se na vstup Vašeho dítěte do školních lavic.

1. Připravte si a vyplňte žádost o přijetí.

 • Žádost si vygenerujete na portále https://zapisyzs.liberec.cz. Systém Vás provede vyplněním žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, kterou si v závěru vytisknete.
 • Termín pro vyplnění a tisk žádosti: 29. 3. 2021 - 22. 4. 2021
 • V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky a máte všechny potřebné dokumenty (doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa), vytiskněte si žádost o odklad povinné školní docházky.
 • Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte nás v této fázi kontaktovat.
 • V případě, že nemáte přístup k internetu, pomůžeme Vám s administrací žádosti – vyplnění a vytištění při osobním podání dne 22. 4. 2021 od 14:00 hod do 17:00 hod v budově školy – ul. 5. května 64/49, Liberec 1.
   

2. Odevzdejte žádost o přijetí ve škole

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručit v termínu od 19. 4. 2021 do 22. 4. 2021 následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (ID datové schránky: jq2mpc6),
 • emailem pouze s certifikovaným elektronickým podpisem (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktujte školu a dohodneme bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí),
 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou, nutný podpis žádosti
 • do schránky školy (schránka na budově 2. stupně - ul.5.května 64/49, Liberec 1, označená nápisem ZÁPIS), opět nezapomeňte podepsat,
 • osobní podání s využitím rezervačního systému – nutná rezervace termínu předem – Systém https://zapisyzs.liberec.cz umožňuje zarezervovat se na konkrétní čas odevzdání ve škole (více viz informace REZERVAČNÍ SYSTÉM).
 • Osobní podání s rezervací termínu od 19. 4. 2021 do 21. 4. 2021 od 14:00 hod do 17:00 hod,
 • Osobní podání bez rezervace termínu POUZE 22. 4. 2021 od 14:00 hod do 17:00 hod,

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. datovou schránkou, poštou, emailem), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v kanceláři školy – budova 2. stupně, je nutné si s sebou vzít:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo žádost o odklad povinné školní docházky),
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

V případě osobního podání žádosti je nutné dodržovat všechna preventivní opatření k zabránění šíření nákazy – povinné nošení respirátorů, 2 m rozestupy, omezení kumulace osob na max 2 osoby. Při nevyužití rezervačního systému je třeba počítat s delší čekací dobou.
 

3. Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání

· V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 27. 4. 2021 od 8:00 do 10:00 v budově základní školy. Po tomto termínu ředitelka školy rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do naší základní školy.

 • Od 4. 5. 2021 můžete po přihlášení na webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte.
 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli, urychlíte tím správní řízení.
 • Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 17. 5. 2021 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na úřední desce a webu základní školy.
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na adresu uvedenou v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.
 • O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Liberec je to Krajský úřad Libereckého kraje.
   

4. Zařazení žáka do tříd

Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny celkem tři třídy, z nichž ve dvou se budou děti vzdělávat dle běžného Školního vzdělávacího programu Delfín a v jedné dle ŠVP " Dítě je tvůrcem sebe sama" s prvky Montessori výuky. O zařazení do třídy Montessori rozhodne ředitelka školy na základě zájmu rodičů a kapacity třídy, která je stanovena na 25 žáků. Kritéria pro zařazení žáka do třídy Montessori:

 • sourozenec dítěte se vzdělává ve stejném ŠVP
 • dítě absolvovalo předškolní vzdělávání s ŠVP s Montessori prvky vzdělávání

Prosíme zákonné zástupce o viditelné označení zájmu o zařazení do třídy s Montessori ŠVP přímo na žádosti o přijetí.
 

5. Den otevřených dveří pro budoucí žáky 1. ročníků

Jakmile to epidemiologická situace dovolí, uspořádáme pro naše budoucí žáky i jejich zákonné zástupce Den otevřených dveří, na kterém seznámíme děti i rodiče s prostory školy a jejich zaměstnanci. Děti z Montessori tříd absolvují setkání s budoucími průvodci a motivační rozhovory. Zákonné zástupce pozveme v průběhu června na první třídní schůzky, kde jim předáme maximální množství informací k zahájení povinné školní docházky jejich dětí.

O nás

Naše škola se nachází v centru města na dopravní obslužnosti, v každém ročníku má po dvou až třech třídách. Od roku 2014 jsou naší součástí i třídy s Montessori pedagogikou.

Adresa školy:

ZŠ Liberec, ul. 5. května 64/49, přísp. org.
ul. 5.května 64/49
460 01 Liberec 1

ID datové schránky: jq2mpc6

č.ú školy: 5448672/0800
č.ú. SRPŠ: 980914309/0800

Telefony:

1.stupeň: 734 234 102
2.stupeň: 606 076 420
Montessori: 778 541 451
Jídelna:   734 234 104
Družina:  734 234 105

Zřizovatel:

Město Liberec, nám. Dr. E.Beneše 1
460 59 Liberec 1