Cizí slovo biodiverzita

Datum akce
29. 05. 2019

Ve dnech 27. a 29. května se zúčastnili žáci osmých tříd ekologického programu ve středisku Divizna. Cílem programu bylo objasnit dětem význam rozmanitosti života na Zemi a důležitosti vlastního vlivu na její zachování. Prostřednictvím simulační hry na vědecké týmy, které pracují na vytvoření umělé biosféry, hledali žáci složitost vztahů mezi jednotlivými organismy v přírodě. Poznali příklady fascinujících možností, které nám příroda nabízí, ale také vážná ohrožení přírodní rovnováhy. V praktické části programu si vyrobili malý hmyzí hotel do školní zahrady a naučili se hodnotit prostředí zahrady z pohledu podpory lokální biodiverzity. Je velmi smutné, že se našli žáci, kteří program narušovali nevhodným chováním. Dosud si vůbec neuvědomují, jaké problémy životního prostředí budou muset za nedlouho řešit.

divizna