Důležité sdělení - stěhování školy

Vydáno: 21.08.2019 Autor: admin

Vážení rodiče,
konec prázdnin se jistojistě blíží a my se na Vás obracíme s informacemi o organizaci výuky v novém školním roce a dění na našem staveništi.

Ve sdělovacích prostředcích jste určitě postřehli pár kusých informací, které by mohly být zavádějící. Věnujte tedy pozornost tomuto našemu sdělení.

Rekonstrukce byla plánována do konce října, 2019. Na budově1.stupně se ovšem vyskytlo několik závažných situací, které bylo nutno vyřešit. Díky vstřícnosti našeho zřizovatele, Magistrátu města Liberec, a velkému nasazení pracovníků několika odborů došlo k navýšení objemu prací při rekonstrukci. Na rozdíl od plánu byla například opravena fasáda, kompletně se zrekonstruovaly rozvody elektřiny, rozvody vody a odpadů. Tím je také třeba více času na realizaci těchto prací. Termín byl tedy prodloužen do konce listopadu 2019.

Co to pro nás a Vás a Vaše děti znamená? Ve Vesci zůstaneme o něco déle, než jsme původně plánovali, tj. do konce prosince. Začátkem prosince začneme stěhovat do školy inventář uložený ve skladech, poté dojde k fyzickému stěhování inventáře z Vesce.

Provoz školy bude uzavřen z důvodu stěhování od 16. 12. 2019 do 20. 12. 2019. Pak začínají vánoční prázdniny, které končí v pátek, 3. 1. 2020. Výuka v našich nově zrekonstruovaných prostorách začne opět v pondělí, 6. 1. 2020.

V době ředitelského volna bude uzavřen i provoz školní družiny a školní jídelny, které také musíme přestěhovat.

Víme, že pro některé rodiče může být problém zajistit dohled nad jejich dětmi v době ředitelského volna, nicméně naplánovali jsme přesun školy zpět tak, abychom využili zákonné možnosti (tj. 5 dnů ředitelského volna) a zároveň zvládli tento logisticky náročný přesun bez dalšího narušení výuky.

Věříme, že nové, moderní prostory školy za to stojí a nám i Vašim dětem budou dlouho a dobře sloužit.

V případě jakýchkoli změn Vás budeme informovat. Neváhejte nás kontaktovat s Vašimi případnými dotazy či nejasnostmi.

Za vedení školy, Mgr. Iveta Rejnartová, ředitelka škol