Návštěva Planetária v Liberecké iQLandii

Datum akce
17. 10. 2019

Jako doplnění běžné výuky zeměpisu navštívili žáci šestých tříd dne 17. října 2019 Planetárium liberecké iQLandie, kde se aktivně zúčastnili programu Do vesmíru a zpět. Aktivně proto, že nešlo pouze o projekci filmů o vzniku a poznávání vesmíru, ale o moderovaný program, ve kterém vybraní žáci přijali roli účinkujících. Rád píšu, že naši žáci překvapili autory programu tím, kolik toho o planetě Zemi a jejím okolí už vědí, současně je chválím za nadšení, s jakým objevovali skutečnosti dosud jim neznámé.

Mimochodem se dozvěděli, že pokud bychom nahradili Slunce největší známou hvězdou Canis Majoris, sahala by tato svým povrchem až za dráhu planety Saturn.

planetárium iQ Landie