Organizace ukončení školního roku 2019/2020

Na základě mimořádného opatření ze dne 12. 6. 2020 s účinností od 22. 6. 2020 došlo k další úpravě pravidel a režimu škol takto:

• nově je povolena osobní přítomnost žáků ve škole za účelem převzetí vysvědčení
• od 22. 6. 2020 je možné pořádat školní akce společenského charakteru (závěrečné focení, slavnostní rozloučení se závěrečnými ročníky) Pro vzdělávací aktivity se do konce školního roku nic nemění, stále platí omezení počtu na 15, neměnnost skupin, nošení roušek apod.

Opatření školy:
• výuka na 1. stupni bude probíhat v neměnné podobě do pondělí, 29. 6. 2020
• vysvědčení se bude vydávat v úterý, 30. 6. 2020 od 8:00 do 8:45 hod v učebnách jednotlivých tříd, dříve nelze vysvědčení vydat
• Náhradní termín v případě nemožnosti vyzvednutí vysvědčení v řádném termínu je v době od 1. 7. do 3. 7. 2020 v průběhu přípravného týdne od 24. 8. do 31. 8. 2020. V tomto případě bude vysvědčení vydáváno v kanceláři školy v budově 2. stupně od 8:00 do 15:00 hod.
• školní družina je v provozu do 29. 6. 2020 (důvodem je zachování pravidla neměnnosti skupin, které lze zabezpečit jen v době pravidelného režimu, který 29. 6. 2020 končí).
• oběd v den vysvědčení se vydává od 11:00 do 12:00 hod
• do doby vydání vysvědčení budou na 2. stupni probíhat konzultace, třídnické hodiny a socializační aktivity dle zveřejněného harmonogramu tříd.

VÝUKA V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE ZAČÍNÁ V ÚTERÝ 1. 9. 2020