Papírová matrice

Datum akce
25. 05. 2019

Další z grafických technik se vyzkoušeli žáci 6. a 7. tříd při hodinách výtvarné výchovy. Tentokrát vytvářeli matrici z kreslícího kartonu. Svůj námět nakreslili tužkou, poté vystříhali a lepili na čtvrtku. Záhy zjistili, že vytvořit funkční matrici není jednoduché, že je třeba používat selský rozum, aby jednotlivé prvky námětu byly po tisku viditelné. Rovněž je nutné pracovat s představivostí, řešit pravolevou orientaci. Na vytvořené matrice děti nanášely válečkem tiskařskou barvu, tiskly rovněž s využitím válečku. Tisky se dětem povedly.

grafika