Poděkování Oblastnímu spolku Českého červeného kříže v Liberci

Datum akce
14. 05. 2020

Dnes nás navštívily členky Českého červeného kříže, aby nám předaly dezinfekci pro pedagogy. Dostali jsme také roušky, které se také určitě hodí. Velice si vážíme jejich dobročinnosti a děkujeme jim za vše, co pro nás dělají.

Český červený kříž