Školní kolo recitační soutěže

Datum akce
12. 02. 2019

V úterý odpoledne se konalo školní kolo recitační soutěže. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích, kategorii 1 (pro žáky 2. a 3. třídy) a kategorii 2 (pro žáky 4. a 5. třídy). V první kategorii se školního kola zúčastnilo celkem 7 žáků a ve druhé kategorii soutěžilo celkem 10 žáků. Porotu tvořily paní učitelky prvního stupně. Soutěžní atmosféru pomohlo dotvořit úžasné publikum složené ze spolužáků, rodičů, babiček a dalších hostů. Žáci předvedli opravdu krásné recitační výkony a nebylo tedy jednoduché vybrat ty nejlepší. Porota se nakonec dohodla a ocenila tři nejlepší recitátory v každé kategorii diplomem a malou sladkostí. První dva soutěžící z každé kategorie postupují do OK recitační soutěže, které se koná 15.3.2019 v DDM Liberec. Přejeme všem, soutěžícím hodně štěstí v okresním kole. 

recitační soutěž