Učíme se stínovat

Datum akce
06. 11. 2019

Postupem do šesté třídy školy se žák začíná připravovat na velkou životní změnu, kterou je puberta a s ní přechod dítěte do role adolescenta, později do role dospělého. S tím je nutno počítat v každém výukovém předmětu, výtvarnou výchovu nevyjímaje. Kolik krásných děl vytvoří děti ve výtvarce na 1. stupni a kolik radosti jim výtvarná tvorba přinesla. V šestce se ale začíná "od píky". Kdo se chce naučit trochu kreslit či malovat, musí nejdříve zvládnout základy kresby. A tak učitel výtvarné výchovy staví na tom, co již děti znají z 1. stupně školy. A první měsíce šesté třídy děti "trápí" kresbou. Lineární kresba, nácvik stínování, gestická kresba a v neposlední řadě kresba zátiší. Vše tužkou. V ukázkách můžete vidět první pokusy o stínování divokého zvířete podle předlohy. "Tvé oči musí viset na předloze, na svou kresbu se dívej jen omezeně", to zaznívá z úst učitele při výuce. Nejedno dítě je překvapené, kolik odstínů dokáže vytvořit tužka. Nezbývá než chválit. Vždyť se přeci učíme!

Valér