Interaktivní výuka - moderní trend ve výuce na ZŠ

Logo - projekt

V rámci projektu  "EU – peníze školám" učitelé naší školy vytvářeli interaktivní digitální materiály do výuky. Na požádání poskytneme tyto materiály pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.
E-mailový kontakt: kvapilova@zs5kveten.cz

Digitální materiály byly vytvořeny pro tyto oblasti:

1. stupeň

  • matematika
  • český jazyk
  • člověk a jeho svět (prvouka)
  • člověk a jeho svět (přírodověda)
  • člověk a jeho svět (vlastivěda)

2. stupeň

  • francouzský jazyk
  • anglický jazyk
  • informatika
  • matematika