Zájmové kroužky

Činnost kroužků začíná v pondělí 16. září 2019.

Vážíme si velkého zájmu o kroužek LEGOrobotiky. Bohužel naše náhradní prostory, z kapacitních důvodů, neumožňují přijímat do kroužku více dětí. Po návratu do naší školy bude ale možné navýšit počet dětí v kroužcích od 2. pololetí školního roku 2019/2020.