Přejít k hlavnímu obsahu

www@zs5kveten.cz +420 606 076 420

Na podzim roku 2021 žáci naší školy absolvovali programy primární prevence zaměřené na aktuální potřeby dětí po roce distanční výuky a rizika s aktuální situací spojená. Pedagogové školy vyhodnotili jako priority bezpečný pohyb v on-line prostoru, ochranu žáků před šikanou a kyberšikanou, prevenci závislosti na návykových látkách a vzájemné vztahy ve třídách. Žáci prvního stupně absolvovali program „On“, zaměřený na prevenci xenofobie a vyčleňování, ekoprogram „Tobiáš Lolness“, program „Král snů“ o rizicích života ve virtuálním světě a program „Bezpečnost na sociálních sítích“. Žáci druhého stupně se zúčastnili programu prevence závislosti „Tamařin deník“ a cyklu „Správná třída“. Programy našim žákům zprostředkovali lektoři Dramacentra a DDM Větrník Liberec.

Projekt OLP/1934/2021 „Primární prevence na ZŠ 5. květen“ podpořil Liberecký kraj, děkujeme.

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1

O nás

Naše škola se nachází v centru města na dopravní obslužnosti, v každém ročníku má po dvou až třech třídách. Od roku 2014 jsou naší součástí i třídy s Montessori pedagogikou.

Adresa školy:

ZŠ Liberec, ul. 5. května 64/49, přísp. org.
ul. 5.května 64/49
460 01 Liberec 1

ID datové schránky: jq2mpc6

č.ú školy: 5448672/0800
č.ú. SRPŠ: 980914309/0800

Telefony:

1.stupeň: 734 234 102
2.stupeň: 606 076 420
Montessori: 778 541 451
Jídelna:   734 234 104
Družina:  734 234 105

Zřizovatel:

Město Liberec, nám. Dr. E.Beneše 1
460 59 Liberec 1