Přejít k hlavnímu obsahu

www@zs5kveten.cz +420 606 076 420

Prevence 7.B
Nový školní rok s sebou přinesl další důležitá témata, která je potřeba reflektovat v sedmých třídách s nástupem puberty. Aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování a budování zdravého sebevědomí dětí se odehrávají nejen v hodinách Výchovy ke zdraví, v třídnických hodinách, ale také školu navštěvují různé organizace, jejichž lektoři s dětmi realizují preventivní programy. Děti lépe přijímají rady od člověka, který není zaměstnanec školy. Pokud k tomu zvolí vhodnou formu, kdy se mu podaří děti zapojit do aktivit, buduje u nich motivaci reflektovat své chování, učit se vhodné vzorce, jak se zachovat v kritických situacích. Třídu 7. B během jednoho týdne navštívili lektoři hned dvou neziskových organizací, Majáku a Dramacentra Bezejména. Lektor Majáku vedl tříhodinový blok na téma Krása, sebeláska, sebepoškozování, Lektoři Dramacentra také ve třech hodinách rozvíjeli s dětmi příběh Tamary, která se postupně stane závislou na drogách. Obě témata děti zaujala, takže se ochotně zapojily do všech aktivit, které jim lektoři připravili. Budiž odměnou dětem v 7.B, že je všichni lektoři moc chválili za jejich aktivní přístup v programu. Je potřeba také poděkovat rodičům, kteří prostřednictvím fondu SRPŠ uhradili náklady na programy.
HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1

O nás

Naše škola se nachází v centru města na dopravní obslužnosti, v každém ročníku má po dvou až třech třídách. Od roku 2014 jsou naší součástí i třídy s Montessori pedagogikou.

Adresa školy:

ZŠ Liberec, ul. 5. května 64/49, přísp. org.
ul. 5.května 64/49
460 01 Liberec 1

ID datové schránky: jq2mpc6

č.ú školy: 5448672/0800
č.ú. SRPŠ: 980914309/0800

Telefony:

1.stupeň: 734 234 102
2.stupeň: 606 076 420
Montessori: 778 541 451
Jídelna:   734 234 104
Družina:  734 234 105

Zřizovatel:

Město Liberec, nám. Dr. E.Beneše 1
460 59 Liberec 1