Přejít k hlavnímu obsahu

www@zs5kveten.cz +420 606 076 420

V roce 2022 se škola stala opět příjemce účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory: Školství a mládež, program č.:4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, č.
OLP/1088/2022. Částka 30 00,- Kč je určena na financování preventivních programů formou služeb a
nákup spotřebního materiálu k realizaci preventivních programů.

O nás

Naše škola se nachází v centru města na dopravní obslužnosti, v každém ročníku má po dvou až třech třídách. Od roku 2014 jsou naší součástí i třídy s Montessori pedagogikou.

Adresa školy:

ZŠ Liberec, ul. 5. května 64/49, přísp. org.
ul. 5.května 64/49
460 01 Liberec 1

ID datové schránky: jq2mpc6

č.ú školy: 5448672/0800
č.ú. SRPŠ: 980914309/0800

Telefony:

1.stupeň: 734 234 102
2.stupeň: 606 076 420
Montessori: 778 541 451
Jídelna:   734 234 104
Družina:  734 234 105

Zřizovatel:

Město Liberec, nám. Dr. E.Beneše 1
460 59 Liberec 1