Rekonstrukce školy

Vydáno: 10.12.2018 Autor: admin

Vážení rodiče,
obracíme se na Vás s potěšující zprávou o naplánované rekonstrukci obou budov naší školy. Podařilo se nám ve spolupráci se zřizovatelem ukončit všechny velmi rozsáhlé přípravy, nalézt vhodné dotační tituly a připravit realizaci dlouho očekávané rekonstrukce školy. Co vše se bude opravovat?

V budově 2. stupně školy se budou měnit všechna okna a vstupy do budovy, nový bude topný systém včetně kotelny, zcela nové budou i prostory suterénu. Opraví se opláštění budovy, vybuduje se výtah k zajištění bezbariérovosti. Dále budeme budovat moderní odborné učebny – učebnu fyziky a multimediální učebnu jazyků.

V budově 1. stupně plánujeme také výměnu oken a dveří, topný systém s novým kotlem, zrekonstruuje celé 3. patro, kde vzniknou nové učebny (počítačová učebna, jazyková učebna Robotel, přírodovědná učebna, cvičná kuchyňka pro výuku vaření, učebna mechatroniky či učebna pracovních činností). Přibude i nová sborovna, kabinety učitelů či sklady učebnic. I na budově 1. stupně bude výtah.

Vzhledem k rozsahu prací bohužel nebude možné tyto provádět za provozu a škola se bude muset po dobu rekonstrukce přestěhovat do náhradních prostor.

Dočasným azylem se pro nás stane budova Technické univerzity ve Vesci, Mařanova 650, 463 12, Liberec.

Harmonogram stěhování a rekonstrukce:

* březen 2019 – vyklizení školy a stěhování do náhradních prostor

Stěhování proběhne ve dvou týdnech od 4. 3. 2019 do 15. 3. 2019. První týden jsou jarní prázdniny a následně vyhlašujeme týden ředitelského volna na stěhování. Výuka v naší budově tedy skončí v pátek, 1. 3. 2019 a v náhradních prostorech začne v pondělí, 18. 3. 2019.

* březen – září 2019 – stavební práce

* říjen 2019 – návrat do nových prostor školy (termín bude upřesněn dle dokončení stavebních prací)

Doprava do Vesce:

V současné době řešíme se zřizovatelem a dopravním podnikem města Liberce možnosti a kapacity přepravy žáků a zaměstnanců městskou hromadnou dopravou a zvažujeme zprovoznění linky školního autobusu z Tržního náměstí do Mařanovy ulice. O výsledcích jednání Vás budeme informovat. Zároveň Vás žádáme o Vaše vyjádření k dopravě a Vašim požadavkům na zřizovatele.

Stejně také zvažujeme možnost posunutí zahájení výuky na 8:30. Nicméně to by bylo spojené s prodloužením konce výuky a mnoha problémy se zajištěním odpolední zájmové činnosti Vašich dětí. Pokud nám chcete poslat i Váš názor, budeme Vám velmi vděčni. Své připomínky adresujte na ředitelství školy, email: rejnartova@zs5kveten.cz nebo info@zs5kveten.cz.

Závěrem:

Víme, že rekonstrukce školy zasáhne i životy jednotlivých rodin našich žáků a jsme si vědomi komplikací, které Vám provoz v náhradních prostorách přinese. Jsme ale velice šťastni, že naše budovy se konečně dočkaly pozornosti zřizovatele a po mnoha letech našeho volání o investice dojde k proměně školy na důstojné prostředí pro žáky i jejich učitele a další zaměstnance. Prosíme Vás tedy o trpělivost a pomoc v podobě ztížených podmínek. O dalších podrobnostech Vás budeme postupně informovat. Na měsíc únor 2019 plánujeme i prohlídku budovy v Mařanově ulici pro rodičovskou veřejnost.

S úctou, Iveta Rejnartová, ředitelka školy