Řešení dopravy

Vydáno: 23.01.2019 Autor: admin

V pondělí 2.9. jede školní bus ráno v 7:50 stejně jako v minulém roce, tzn. tři autobusy ze zastávky v Šamánkově ulici a zpět v 9:20 ze zastávky U Střediska. Odpoledne jsou všechny školní autobusy zrušeny.
 

Od úterý 3.9. jedou autobusy stejně jako v minulém roce, tzn. ráno v 7:50 ze zastávky v Šamánkově ulici a zpět ze zastávky U Střediska v 12:15, 13:15, 14:15 a 16:00.

 

ŘEŠENÍ DOPRAVY ŽÁKŮ ZŠ LIBEREC, UL.5.KVĚTNA DO NÁHRADNÍ BUDOVY PO DOBU REKONSTRUKCE

Vzhledem k možným komplikacím v ranní dopravní špičce rozhodlo vedení školy o organizační změně. Vyučování bude začínat ráno v 8:20. V dopoledním bloku vyučování budou zkráceny přestávky na 5 až 10 minut tak, aby 4. vyučovací hodina skončila v 11:40 a nenarušil se režim vydávání obědů ve školní jídelně a odchod žáků na odpolední zájmovou činnost mimo školu.

Všichni žáci školy budou moci ráno od 6:00 do 8:00 využít možnost docházky do ranního klubu. Ranní klub bude k dispozici pro žáky 1 i 2. stupně bez nutnosti přihlášení k docházce do školní družiny. Tato služba nebude zpoplatněna. V 8:00 budou otevřeny šatny a učebny.

Možnosti dopravy:

1. Využití kapacity městské hromadné dopravy

Na zastávku v Mařanově ulici ve Vesci jezdí ze Šaldova náměstí pravidelně tyto spoje:

linka 13 6:05 6:39 7:17 7:32 7:54        
linka 24 6:11 6:25 6:32 7:00 7:06 7:17 7:22 7:27 7:48
linka 26 6:18 6:48 7:12 7:37 7:43        

Celkem je možné využít zde uvedené spoje, celková doba jízdy autobusů MHD ze Šaldova náměstí do Mařanovy ulice je 16 minut.
Níže je možno zobrazit kompletní jízdní řád linek MHD 13, 24 a 26 - směr Vesec (v příloze).
Zpáteční spoje lze vyhledat v jízdním řádu linek MHD 13, 24 a 26 - směr město (v příloze).

2. Využití školního autobusu

Kapacita přepravy školními busy byla dle ankety mezi rodiči stanovena na 250 žáků.
Autobusy budou jezdit ze stanoviště pod školou v Šamánkově ulici přímo (bez zastávek) do Mařanovy ulice takto:

Směr Vesec – Mařanova 7:50      
Směr město - Šamánkova 12:15 13:15 14:15 16:00