Volby do školské rady

Řádné volby členů do Školské rady z řad zákonných zástupců proběhly dne 22. 6. 2021 od 7:00 hod do 17:00 hod v  budově 1.stupně, Masarykova 400/1, Liberec 1, 46001, (vestibul 1. stupně).
Doplňující volby byly uskutečněny 21.9. 2021.

Aktuální složení Školské rady:

Zástupce zřizovatele čeká se na jmenování  
čeká se na jmenování  
Zástupce pedagogických pracovníků Ing. Pavel Kos kos@zs5kveten.cz
Mgr. Marek Bürger burger@zs5kveten.cz
Zástupce zákonných zástupců Jakub Dolínek jakub@dolinek.cz
Štěpánka Bacílková stepanka.bacilkova@seznam.cz

Funkční období současné Školské rady:

1. 10. 2021 – 30. 9. 2024.