Přejít k hlavnímu obsahu

www@zs5kveten.cz +420 606 076 420

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 se koná ve čtvrtek, 18. dubna 2024 od 13:00 do 18:00 hodin. Zákonní zástupci žáka si s sebou vezmou občanský průkaz, rodný list dítěte a vygenerovanou žádost o přijetí, kterou vyplní na zápisovém portále MML.

Dle zákona 561/2004 Sb. je zákonný zástupce (ZZ) povinen zapsat své dítě narozené v rozmezí od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 k povinné školní docházce pro školní rok 2024/25 a požádat o přijetí na některou základní školu. O přijetí žádá zákonný zástupce i v případě, pokud jeho dítě je starší a byl mu povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky, tedy účastní se opětovně ZÁPISU.

Registraci dítěte provede ZZ elektronicky na portále https://zapisyzs.liberec.cz v době od 25. 3. 2024 do 18. 4. 2024, tam vygeneruje i příslušnou žádost (přijetí/odklad) na základní školu dle svého výběru. Nápovědu pro registraci dítěte naleznete zde: https://zapisyzs.liberec.cz/jak-zapis-probiha.

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete kontaktovat MML odbor školství tel. +420 485 243 376 nebo se dostavit na sekretariát školy v budově 2. stupně, ul. 5. května 64/49, 460 01, Liberec 1, ve dnech 15. 4. až 17. 4. 2024 od 8:00 hod do 15:30 hod. S registrací Vám pomůžeme. Ve stejném termínu se mohou dostavit i zákonní zástupci, kteří nemají možnost vytištění elektronické žádosti doma. K registraci je nutný doklad o rodném čísle dítěte – rodný list.

Registrační systém Vám po zvolení školy nabídne i možnost volby rezervace času zápisu. Volbou času a svou registrací předejdete dlouhému nepříjemnému čekání.

Při registraci pro ZŠ 5. květen nabídne systém možnost výběru třídy s Montessori způsobem výuky či běžné třídy na daný čas. Oba typy tříd se liší školním vzdělávacím programem. V běžných třídách vyučujeme dle ŠVP Delfín a v Montessori třídách dle ŠVP Dítě je tvůrcem sebe sama. Proto věnujte zvýšenou pozornost při registraci volbě správné skupiny.

Zápis bude probíhat v budově 1. stupně, Masarykova 400/1. Vstup hlavním vchodem ze dvora školy.

Tak jako každý rok plánujeme otevření tří prvních tříd s kapacitou až 85 dětí. Tradičně přijímáme děti i mimo spádový obvod vzhledem k dostatečné kapacitě školy. Díky rekonstrukci školy, která proběhla v letech 2019 – 2020 má škola dostatek prostor pro kvalitní výuku i rozsáhlou zájmovou činnost svých žáků.

 

Kritéria přijímacího řízení:

Pro rozhodnutí o zařazení dítěte k povinné školní docházce na ZŠ, Liberec, ul.5.května 64/49, p.o. stanovila ředitelka školy tato kritéria:

  1. Přednostně budou přijaty děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy dle závazné vyhlášky Statutárního města Liberec, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci v platném znění s právem přednosti dětí sourozenců ve škole.
  2. Děti s trvalým bydlištěm mimo spádový obvod budou přijímány až do výše naplnění kapacity tříd, která je dostatečná.
  3. V případě většího počtu přihlášek nad kapacitní možnosti tříd rozhoduje los.
     

Kritéria pro zařazení dítěte do třídy s Montessorri vzdělávacím programem:

  1. Celkové bodové hodnocení v testu připravenosti,
  2. při bodové shodě mají přednost děti se sourozencem v Montessori třídě.

V Liberci, 14. 3. 2024
Mgr. Iveta Rejnartová, ředitelka školy

O nás

Naše škola se nachází v centru města na dopravní obslužnosti, v každém ročníku má po dvou až třech třídách. Od roku 2014 jsou naší součástí i třídy s Montessori pedagogikou.

Adresa školy:

ZŠ Liberec, ul. 5. května 64/49, přísp. org.
ul. 5.května 64/49
460 01 Liberec 1

ID datové schránky: jq2mpc6

č.ú školy: 5448672/0800
č.ú. SRPŠ: 980914309/0800

Telefony:

1.stupeň: 734 234 102
2.stupeň: 606 076 420
Montessori: 778 541 451
Jídelna:   734 234 104
Družina:  734 234 105

Zřizovatel:

Město Liberec, nám. Dr. E.Beneše 1
460 59 Liberec 1