Přejít k hlavnímu obsahu

www@zs5kveten.cz +420 606 076 420

Deváťáci Montessori ponořeni v žánrech

image
Deváťáci Montessori se dnes ponořili do prozkoumávání literárních žánrů. K dispozici jim byla celá Krajská knihovna. Hledali tituly, autory a hlavně ukázky textů, které jejich tvrzení doložily. Ke splnění všech úkolů jim pomohla i užitečná mobilní aplikace.

Když dějepis, tak v muzeu.

image
V muzeu je k vidění spousta věcí, jen je důležité vědět, co hledáte. Žáci 7.A dnes díky muzejním expozicím a vytvořeným pracovním materiálům zjišťovali, jak probíhá liturgický rok a jaká poselství nesou liturgické barvy. Vědí už, co je monstrance, jak vypadá kalich nebo ciborium. Zjistili také, že "mikulášská" čepice se oficiálně nazývá mitra a Madona není jen zpěvačka.

Čtěte dál

Dopis z Mladecka

image
Jaký pocit je otevírat obálku a číst rukou psané řádky? To jsme dnes zjistili v 7.A. Poštovní zásilka nám přišla až z dalekého Moravskoslezského kraje, ze ZŠ Mladecko. Napsali nám sedmáci. V rámci hodiny jsme si tak přečetli skutečné dopisy, pracovali s mapou a zaposlouchali se do slezského nářečí.

Čtěte dál

Osmé třídy v Terezíně

image
Ve středu 4. října se vydaly osmé třídy na exkurzi do Terezína. Předcházela tomu teoretická výuka v hodinách dějepisu, kdy se žáci dozvěděli více o historii města, především však o jeho nejčernějších dobách, kdy Terezín sloužil jako ghetto pro Židy. Exkurzi žáci započali v Muzeu Ghetta, kde v úvodu shlédli dochovaný film, který nechalo vyrobit gestapo jako výpověď o výborném zacházení s židovskými obyvateli.

Čtěte dál

Metoda "Pětilístek" ve slohu

image
Během hodin slohu v měsíci září se děti ze 4.A seznamovaly s metodou " Pětilístek". Metoda pochází ze systému Kritického myšlení a umožňuje vyjádřit postoj ke zvolenému tématu. Přesto, že  tento způsob práce působí velmi jednoduchým dojmem, jeho zvládnutí vyžaduje soustředění a trénink. Tématem čtvrťáků byl podzim.

Čtěte dál

Chcete zmoudřet? Můj ty světe - otevřete knížku - čtěte!

image
Citát českého básníka Jiřího Žáčka dokonale vysvětluje, proč se školy snaží své žáky vychovávat ke čtenářství. Jaké cesty vedou ke čtenářství čtvrťáky? Každoročně si půjčujeme z KVKLI sadu knih pro naši třídu a s nimi si užíváme pravidelné hodiny čtenářských dílen. Každý je rád, že si může vybírat z velkého množství kvalitních knížek.

Čtěte dál

Třídní knihovna

image
Školní rok jsme ve 4.B zahájili vycházkou do Krajské vědecké knihovny, kde na nás čekal připravený soubor titulů vhodných pro 4. ročníky. Žáci sami dokázali najít cestu, říct si pro co přišli a vyzvednout si tituly. Každé z dětí si odneslo jednu až dvě knížky do třídy a tím založilo třídní knihovnu. Knihy, které jsme přinesli jsme si představili, každý promluvil o knížce, kterou nesl a ukázal ji spolužákům.

Čtěte dál

Karneval v ZOO

image
V poslední květnový den se děti ze 3.A vypravily na pořad do KVKLI. Tentokráte popustili uzdu své fantazii. Nejprve se seznámily s knihou Karneval v ZOO německé autorky Sophie Schoenwaldové. Odlehčený humorný příběh založený na hrátkách s jazykem a s obrázky zvířat je nadchl. Pak nastal čas, aby děti ve skupinkách tvořily samy.

Čtěte dál

Blackout poetry

image
Metoda tvorby básně, při níž se původní text začerní, tvůrce ponechá pouze vybraná slova a vzniká tak dílo zcela nové a originální. Výsledný text totiž s tím původním vůbec nesouvisí. Právě tento druh tvorby si v rámci literatury vyzkoušeli žáci 9.A. Zjistili, že není nutné mít „básnické střevo“, aby vznikala krásná díla.

Němcová na sociálních sítích?

image
Jak by to asi vypadalo, kdyby měla Božena Němcová profil na sociálních sítích? Na tuto otázku se pokusili odpovědět žáci 8.A během hodin literatury, v nichž právě takový profil ztvárnili. Vznikly originální práce, které by Němcovou jistě překvapily.

O nás

Naše škola se nachází v centru města na dopravní obslužnosti, v každém ročníku má po dvou až třech třídách. Od roku 2014 jsou naší součástí i třídy s Montessori pedagogikou.

Adresa školy:

ZŠ Liberec, ul. 5. května 64/49, přísp. org.
ul. 5.května 64/49
460 01 Liberec 1

ID datové schránky: jq2mpc6

č.ú školy: 5448672/0800
č.ú. SRPŠ: 980914309/0800

Telefony:

1.stupeň: 734 234 102
2.stupeň: 606 076 420
Montessori: 778 541 451
Jídelna:   734 234 104
Družina:  734 234 105

Zřizovatel:

Město Liberec, nám. Dr. E.Beneše 1
460 59 Liberec 1