Den otevřených dveří
pro budoucí prvňáčky

Více zde

Organizace školního roku
2022/2023

Více zde

Adaptační pobyt třetího trojročí

image
Do třetího trojročí Montessori tříd přišli noví žáci z loňské šesté třídy, kteří budou intenzivně spolupracovat se současnými osmáky. Vedle běžné výuky je čeká společné vaření, práce na zahradě i intenzivní práce na různých projektech. Aby se žáci lépe poznali, vyrazili jsme hned v pondělí 5. 9. na společný třídenní pobyt.

Čtěte dál

Začínáme s informatikou

image
Třeťáčci přišli na první hodinu informatiky plni očekávání. Dozvěděli se na ní, co to vlastně ta informatika je. Vybarvili si omalovánky a díky spojení s technologií rozšířené reality jim obrázky v rukou doslova "obživly". Děti byly nadšené a z první hodiny informatiky si tak odnesly opravdu nevšední zážitek.

Čtěte dál

Navštívili nás šermíři!

image
Ve čtvrtek, 8. 9., navštívili první stupeň sportovci z šermířského klubu, aby dětem blíže představili tento sport. Na začátku si všichni vyslechli krátký výklad trenéra Martina a zhlédli souboj opravdových šermířek. Jedna z nich, Kája, je žákyní osmého ročníku naší školy.

Čtěte dál

Basketbal

image
Včera naši třídu navštívili vedoucí basketbalového kroužku. S jejich maskotem jsme si museli pořídit památku do třídního alba:)

Den spolu v 5.A

image
Třída 5.A dnes vyrazila na stmelovací vycházku s novou paní učitelkou Šimkovou a paní asistentkou Luckou Štěpánkovou. Prozkoumali jsme některé liberecké lesy, zahráli jsme si stmelovací a zábavné hry. Došli jsme až na louku u Kostela Matky Boží U Obrázku nad Ruprechticemi, kde proběhl napínavý zápas v jednodušší formě švédské pálkovací hry Brännball.

Čtěte dál

Upozornění

Vážení rodiče, milí žáci,
dne 30. 8. 2022 bude zahájena rekonstrukce školního hřiště za budovou 2. stupně. Z tohoto důvodu bude až do dokončení stavebních prací uzavřen vchod v suterénu budovy 2. stupně z ulice Na Kopečku. Všichni žáci i zaměstnanci školy budou vcházet do budovy hlavním vchodem z podchodu v ulici 5. května. Třídní učitelé seznámí žáky i rodiče s pokynem ředitelky školy, který upravuje organizaci vcházení a odcházení z budovy 2. stupně.
Děkujeme za spolupráci. Všichni se na nová hřiště a ostatní plochy v areálu školy moc těšíme…

Popletálie 2022 (letní pobytový tábor)

image
O letních prázdninách se 40 statečných dětí z naší školy vypravilo na týdenní pohádkové dobrodružství do penzionu Maják v Nové Vsi nad Nisou. Jejich hlavním úkolem bylo zničit Bělovousovo srdce a tím osvobodit pohádkovou říši. Všechny nástrahy se nakonec povedlo překonat a pohádková říše byla zachráněna.

Čtěte dál