Výsledky
přijímacího řízení (UKR)

Více zde

Organizace školního roku
2022/2023

Více zde

Zeměpisná exkurze Smrk 7.B

image
V pondělí 16.5. se třída 7.B vydala do Jizerských hor pokořit jejich nejvyšší vrchol Smrk 1124m n.m. Svou cestu jsme začali na Smědavě kam nás dovezl autobus. Odtud již pomocí vlastních sil vstříc Smrku. Cesta začala velmi zvolna až pod Nebeský žebřík.

Čtěte dál

1.B v Botanické zahradě

image
V úterý 24.2. 2022 vyrazila 1.B do Botanické zahrady. Vzali jsme to procházkou nejkrásnější částí Liberce, přes vilovou čtvrť, parky a pak po svačině, konečně Botanická. Prošli jsme venkovní zahrady, expozici leknínů, obdivovali barvy a tvary květů všude kolem.

Čtěte dál

Cvičení v přírodě

image
Všichni v 5.A rádi sportujeme. S příchodem pěkného počasí začínáme chodit cvičit do přírody. Posilujeme celé tělo. Cvik: Medvěd.

Návštěva MŠ

image
V úterý  10.5. byli do prvních tříd pozváni předškoláčci z MŠ Rosnička. Ujaly se jich děti z prvních tříd s paní učitelkou Dášou  a Vendulou. Budoucí prvňáci měli možnost zasportovat si s dětmi v tělocvičně i nahlédnout do tříd a vyzkoušet si práci v hodinách.

Čtěte dál

Vlastivědná vycházka 3

image
Vlastivědná vycházka 19.5. třídy 5.A zamířila do Ruprechtického lomu. Prohlídka celého kamenolomu byla doplněna úžasným výkladem. Odvážní si zkusili vrtat do žulového bloku.

Čtěte dál

Beseda o EU s odborníkem

image
Do 5. B přišel host z libereckého Eurocentra - pan Martin Fišer. Děti s ním besedovaly o EU. Při přednášce, soutěžích a během sledování odlehčeného filmu se dozvěděly o jejím vzniku, účelu a vnitřní stavbě.

Čtěte dál

Exkurze na SŠ Na Bojišti

image
Děti z 5. B měly zajímavé zážitky z exkurze na SOŠ Na Bojišti. Během celodenní návštěvy si prohlédly školu, besedovaly s vyučujícími a především na vlastní kůži okusily práci v odborných dílnách. Třída byla rozdělena do malých skupin.

Čtěte dál