Příprava na přijímačky
CERMAT

Více zde

Organizace školního roku
2023/2024

Více zde

Deváté ročníky na výletě v Oybinu

image
V úterý 31.10. se deváťáci v rámci německého jazyka vydali na výlet na hrad Oybin. Seznámili se s historií hradu, prohlédli si interaktivní výstavu v Císařském paláci, zazpívali si v kostele celestínů a vystoupali na věž kostela. Potrénovali si německou slovní zásobu a nakoupili si pár suvenýrů.

Zpívánky

image
Montessori růžová třída trénuje své hlasivky pro nově vznikající projekt podporující rozvíjení mezigeneračních vztahů, jehož podstatou jsou pravidelné návštěvy Domu seniorů Františkov.

Třídní mapa

image
Montessori růžovou třídu pravidelně navštěvuje studentka z Technické univerzity. Žáky v rámci své pedagogické praxe seznamuje s historickým a kulturním dědictvím. Společně si vytváříme vlastní třídní mapu.

S Výtvarným kroužkem v Oblastní galerii

image
Právě probíhající výstava Linie! v Oblastní galerii Liberec je zasvěcena jednomu ze základních prvků výtvarného jazyka - linii. V rámci Výtvarného kroužku jsme navšívili vzdělávací program k této výstavě. Vyzkoušeli jsme si jakým způsobem se dá s linií pracovat za pomoci výtvarných technik.

S Výtvarným kroužkem v Severočeském muzeu

image
V rámci Výtvarného kroužku navštěvujeme i vzdělávací programy. Dlouhodobá spolupráce dvou významných institucí-Severočeského muzea v Liberci a libereckého Naivního divadla představila výstavu Naivní Robert Smolík. Po zhlédnutí výstavy jsme se přesunuli do ateliéru a vytvářeli si vlastní loutky.

Vesmír v IQ LANDIA

image
Děti v prvním trojročí Montessori tříd se postupně seznamují s vesmírem. Pro zahájení tohoto velkého tématu jsme se v Růžové třídě vypravili do IQ Landie a jejího Planetária. Žasli jsme nad krásnými projekcemi a vlastní těla nám pomohla porozumět pohybu planet ve Sluneční soustavě.

Naše vlast

image
Jedním z našich témat ve výuce byla i Česká republika - naše vlast. Využili jsme školní techniky k tomu, abychom se naučili vyhledávat na internetu potřebné informace. Ve skupinách jsme zpracovali státní symboly a společně také v hodině své dílo prezentovali.

Čtěte dál

Tajemství netopýří jeskyně

image
Po Halloweenské výuce se nám krásně hodilo navštívit přírodovědný program o netopýrech. Je dobré o nich zjistit více, než jen to, že jsou to Drákulovi pomocníci. A to my jsme v ekocentru Dům přírody v Dolánkách u Turnova zjistili.

Čtěte dál