Den otevřených dveří
pro budoucí prvňáčky

Více zde

Organizace školního roku
2022/2023

Více zde

Mapy kolem nás v KVK Liberec

image
Příznivci map, her a nových technologií měli možnost navštívit 6.ročník akce Mapy kolem nás. Akci hostila Krajská vědecká knihovna v Liberci. Za naši školu se zúčastnili žáci 8.B a 7. B v rámci hodin zeměpisu. Na účastníky zde čekala mapová únikovka, mapové hry, mobilní planetárium, mapa vůní, 3D tisk, 3D skenování, kartičkové hrátky od TUL nebo představení interaktivního Atlasu od Mapy.cz.

Kniha věnovaná hymně České republiky

image
Ve 3. ročníku se děti při hodinách prvouky učí o svém domově, o státě, ve kterém žijí. Při probírání státních symbolů si ve 3.A žáci vyrobili knihu věnovanou hymně České republiky. Děti si ve skupině rozdělily jednotlivé úseky textu a každý ke své části tvořil ilustraci.

Čtěte dál

2.A ve Střevlíku

image
Děti z 2.A odjely 18. 10. vláčkem do Střevlíka, kde se zúčastnily programu Od jablíčka k moštu. Vyzkoušely si práci sadaře, zahrály si na dovozce jablek a nakonec si vyzkoušely samotné moštování. Svůj mošt si ochutnaly a někteří odnesly i domů.

Čtěte dál

Exkurze v nemocnici

image
Se staršími žáky 2. stupně jsme se v rámci projektu Férové školy vydali do Krajské nemocnice Liberec. Nahlédli jsme do oddělení klinické biochemie, chirurgie a mohli jsme si prohlédnout i příjem u heliportu. Seznámili jsme se s chodem nemocnice, režimem práce zaměstnanců

Čtěte dál

Málo zástěr? Ušijeme si vlastní

image
Děti ve třetím trojročí Montessori tříd i letos vaří pro své spolužáky a postupně si zvykají na pravidla, která je potřeba v kuchyni dodržovat. A jedním z pravidel je i nošení kuchyňské zástěry. Ale co dělat, když je zástěr nedostatek?

Čtěte dál

Tvoření v přírodě

image
Nejen první a druhé trojročí tráví pravidelně čas venku mimo zdi školních učeben. Dita Škodová, která má letos ve třetím trojročí na starosti hudební a výtvarnou výchovu, bere ven i nejstarší děti a věnují se výtvarným i hudebním improvizacím.

Čtěte dál

Kompostujeme

image
V běžném směsném odpadu se v České republice nachází až 40 % bioodpadu, který by místo ve spalovně mohl skončit na kompostu. Nejenže by se uvolnilo místo v nádobách na směsný odpad, ale hlavně by mohl vzniknout kvalitní humus.

Čtěte dál

Jean Michel Basquiat v osmičkách

image
Umělecká tvorba jednoho z nejvýznamnějších afroamerických malířů 20. století, Jeana Michela Basquiata, se stala inspirací pro malbu žáků 8. tříd. Basquiat patřil mezi skupinu amerických malířů, kteří se snažili převést umění z galerií do ulic.

Čtěte dál