Den otevřených dveří
9. 3. 2024

Více zde

Organizace školního roku
2023/2024

Více zde

Fialka v Muzeu Českého ráje

image
Výstava o tom, jak vznikají hory, byla velmi zajímavá. Stejně tak povídání pana Bubala. Užívali jsme si to v místnosti s ultrafialovým světlem, kde se vám rozsvítí ponožky nebo třeba vlasy. A zdejší obchůdek s drahými kameny také stojí za to.

Zpívánky v Domově seniorů Františkov

image
V rámci projektu, který podporuje rozvíjení mezigeneračních vztahů, pravidelně navštěvujeme Domov seniorů Františkov s prvním trojročím Montessori. Tentokrát jsme společně zpívali a doprovázeli se na hudební nástroje.

Liberecká radnice (Montessori)

image
Až do výšky 61 metrů dosahuje hlavní radniční věž, která na svém vrcholku nese rytíře Rolanda. O něco níže je vyhlídkový ochoz, na který se dostanete po zdolání 187 schodů. Cestou na ochoz míjíte hodinový stroj. ​​​​​​​Vskutku VELKÝ ZÁŽITEK :)

Cizinec s Dramacentrem

image
Ve třídě 3.B proběhl preventivní program Dramacentra s názvem Cizinec - program zaměřený na prevenci xenofobie a vyčleňování. Děti se velmi nenásilnou formou - divadelními či výtvarnými prvky - dozvěděly, jak se chovat k lidem, kteří se čímkoli liší od ostatních.

Čtěte dál

Děti čtou nevidomým dětem

image
Ve středu 14.2. 2024 se konal v obřadní síni liberecké radnice slavnostní křest CD a knihy v Braillově písmu pro nevidomé děti. Již potřetí se namlouvání vybrané knihy úspěšně zhostil jeden z našich žáků - Michael Drahý. V knize  "Medailon Emilky Horové" načetl jednu z hlavních postav - kamaráda vypravěčky, Slávka.

Čtěte dál

Kreslíme autoportréty

image
Autoportrét, tedy nakreslit sám sebe, to bylo téma výtvarné výchovy v sedmých třídách v zimních měsících. Téma těžké i pro zkušenějšího malíře. Přesto se o něj pokusili sedmáci prvně ve svém životě. Žáci si nejprve vyslechli metodický výklad, jak se kreslí portrét.

Čtěte dál

Surrealismus v devítkách

image
Surrealismus je evropský umělecký směr, ale také životní styl, který usiluje o osvobození mysli, zdůrazňuje podvědomí. Snaží se o zachycení snů, představ, pocitů a myšlenek. První impulsy surrealismus dostal od André Bretona, jeho prudký rozvoj umožnil Salvador Dalí.

Čtěte dál

Montessori v TULABu

image
Tyrkysová třída si užila jedno celé únorové dopoledne v TULABu, moderní dílně naší liberecké univerzity. Děti měly možnost zažít si práci s rozličnými materiály a nástroji. Díky přístrojům typu 3D tiskárna, laserová řezačka a mnoho dalších jsme zažili mimo jiné gravírování našich jmen na obyčejné tužky a odnesli si i další vlastní výrobky.