Přejít k hlavnímu obsahu

www@zs5kveten.cz +420 606 076 420

Výlet
Červen je čas školních výletů a na šesté třídy letos čekal opravdový zážitek. Nápad, kam vyrazit, vzešel od slečny učitelky Nikoly Herpaiové a k dokonalosti jej dovedla paní asistentka Jana Rychlíková, když připravila pro děti nevšední program. Již po cestě autobusem na Nymbursko se děti dozvěděly od paní asistentky spoustu informací nejen o tom, co je čeká, ale také o místech, které jsme projížděli. První zastávkou naší cesty byla soukromá ZOO Chleby. Prohlídku jsme zahájili netradiční prohlídkou staré části ZOO v doprovodu průvodkyň. Seznámili jsme se se zvířátky, která všechna měla jména, část z nich s námi i komunikovala. Poté jsme navštívili novou část ZOO, kde jsme mohli chodit přímo mezi zvířaty. Jen u lvů to nešlo, ale zde jsme nasedli do džípu jako na Safari. A nakonec nám lev sedl na kapotu. Dovádění na obrovské nafukovací matraci byl bonbónkem za prohlídkou. Pak nás už čekal přesun na zámek Loučeň, kde jsme zasedli ke královské hostině. S plnými břichy jsme se vydali na prohlídku zámku v doprovodu průvodců v dobových kostýmech. Prohlédli jsme si zařízení zámku z doby 1. poloviny dvacátého století a dozvěděli se, jak tehdy žila šlechta. Po prohlídce se děti vydaly do bludišť a labyrintů v zámeckém parku, kterých je zde 12. Zejména projít Tisové bludiště byl opravdu oříšek. Zde se ztratily i paní učitelky. Ale děti je navigovaly z vyvýšené lávky. Na závěr výletu přišlo ještě malé překvapení. Protože nám průvodci na zámku pověděli o tom, že sem jezdíval hrát na piano hudební skladatel Bedřich Smetana, zavezl nás pan řidič do nedalekých Jabkenic, kde skladatel strávil konec svého života. Závěrečnou cestu domů vyplnila paní Rychlíková kvízem, co vše se děti za den dozvěděly. A ti nejbystřejší obdrželi odměny. Všichni si pak ještě osladili život lízátky. Výlet se šesťákům opravdu vyvedl.
HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1

O nás

Naše škola se nachází v centru města na dopravní obslužnosti, v každém ročníku má po dvou až třech třídách. Od roku 2014 jsou naší součástí i třídy s Montessori pedagogikou.

Adresa školy:

ZŠ Liberec, ul. 5. května 64/49, přísp. org.
ul. 5.května 64/49
460 01 Liberec 1

ID datové schránky: jq2mpc6

č.ú školy: 5448672/0800
č.ú. SRPŠ: 980914309/0800

Telefony:

1.stupeň: 734 234 102
2.stupeň: 606 076 420
Montessori: 778 541 451
Jídelna:   734 234 104
Družina:  734 234 105

Zřizovatel:

Město Liberec, nám. Dr. E.Beneše 1
460 59 Liberec 1