Přejít k hlavnímu obsahu

www@zs5kveten.cz +420 606 076 420

Dětské dopravní hřiště

image
Hned na začátku nového, druhého zářijového, týdne nás čekala první lekce na Dětském dopravním hřišti v Liberci. 
Čtvrté třídy čeká velký mezník. Na konci školního roku se mohou stát prověřenými cyklisty a získat Průkaz mladého cyklisty. Celkem žáky 4. tříd čekají 4 návštěvy na DDH. Lekce jsou praktické - jízdy podle pravidel silničního provozu, i teoretické - první pomoc, povinná výbava kola a cyklisty, pohyb na pozemní komunikaci. 

Čtěte dál

Třídní mandala

image
Celoroční práci ve třídě významně ovlivňuje přítomnost asistentů. Je výborné, když  i svými koníčky obohatí výuku. Děti z 3. A mají štěstí, že paní asistentka Renata ve volném čase vytváří mandaly. Na červnovou výtvarnou výchovu si připravila tvorbu třídní mandaly. Každý dostal připravený dílek a svou část zdobil námětem, který ho charakterizuje.

Čtěte dál

A na závěr body art

image
Poslední hodiny výtvarné výchovy v 6. až 8. třídách v tomto školním roce byly doplněny nabídkou pro děti, zda si chtějí vyzkoušet malbu na obličej či jiné části těla. Zpočátku se ostýchavě zapojilo pár jedinců, ale když děti zjistily, jak je snadné malovat tělovými barvami a že jdou velmi dobře smýt, přidaly se další. Ti odvážnější si malbu ponechaly až domů. Přejeme hezké prázdniny.

Čtěte dál

Sedmáci končí s ručními pracemi

image
Závěr sedmého ročníku s sebou nese i ukončení pracovních činností v podobě rukodělných prací. Ve vyšších ročnících se žáci budou věnovat aktivitám ze světa práce a laboratorním pokusům s využitím různé techniky. Ruční tvorba ze dřeva a dalších přírodních materiálů se tedy pro žáky stává minulostí. V závěru roku si chlapci vyrobili vařečky, které si ozdobili vypalováním kreativními pery.

Čtěte dál

Sedmáci kreslí v plenéru

image
S nástupem hezkého počasí mohou žáci v rámci výtvarné výchovy vyrazit kreslit do plenéru. Tentokrát se vydali kreslit Severočeské muzeum a libereckou radnici. Obě krásné stavby totiž letos oslaví kulaté výročí. A nejen ony, ještě další liberecké stavby. Proto magistrát vyhlásil soutěž pro 2. stupeň základních škol, aby děti svými pracemi podpořili oslavy.

Čtěte dál

Karneval v ZOO

image
V poslední květnový den se děti ze 3.A vypravily na pořad do KVKLI. Tentokráte popustili uzdu své fantazii. Nejprve se seznámily s knihou Karneval v ZOO německé autorky Sophie Schoenwaldové. Odlehčený humorný příběh založený na hrátkách s jazykem a s obrázky zvířat je nadchl. Pak nastal čas, aby děti ve skupinkách tvořily samy.

Čtěte dál

Výtvarná výchova na náměstí

image
V 5.A se věnujeme kresbě lidských výtvorů. Nejprve jsem vytvářeli evropské památky a přírodní zajímavosti. To se nám vhodně propojilo s výukou vlastivědy, kterou na konci páté třídy darujeme Evropě.Dneska jsme se vypravili na náměstí Dr. E. Beneše. Zaujali jsme strategická místa pro pozorování detailů a začali tvořit.

Čtěte dál

Finanční gramotnost

image
V rámci vzdělávání v oboru finanční gramotnosti měly děti pozvaného vzácného hosta: autora knihy "Finanční pohádky", pana Zdeňka Svobodu. Jeho kniha je navržena na titul Kniha Libereckého kraje. Setkání zahrnovalo autorské čtení  a besedu o problematice finanční gramotnosti. Příběh a následný rozhovor byl zaměřený na lákavost reklam.

Čtěte dál

Vystavujeme v Národní galerii v Praze

image
V období od 13. května až do 2. června 2023 probíhá v prostorách Korza Veletržního paláce Národní galerie Praha Trienále 17. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže. Je zde možné shlédnout to nejzajímavější z oblasti výtvarného oboru na území celé ČR. Přehlídka akcentuje koncepční a dlouhodobou práci výtvarných pedagogů všech stupňů a typů škol i mimoškolních zařízení, vedoucích zájmových kroužků a klubů, pedagogů volného času, lektorů a kurátorů muzeí.

Čtěte dál

Galerie na plotě

image
Projekt GALERIE NA PLOTĚ vznikl z iniciativy tvořivých žáků ZŠ 5.května. Téma první výstavy, která potrvá do konce června, bylo VÍTÁNÍ JARA a každý z mladých výtvarníků se ho chopil různým způsobem, od čistě konkrétních výjevů, až po abstraktní vyjádření.

Čtěte dál

O nás

Naše škola se nachází v centru města na dopravní obslužnosti, v každém ročníku má po dvou až třech třídách. Od roku 2014 jsou naší součástí i třídy s Montessori pedagogikou.

Adresa školy:

ZŠ Liberec, ul. 5. května 64/49, přísp. org.
ul. 5.května 64/49
460 01 Liberec 1

ID datové schránky: jq2mpc6

č.ú školy: 5448672/0800
č.ú. SRPŠ: 980914309/0800

Telefony:

1.stupeň: 734 234 102
2.stupeň: 606 076 420
Montessori: 778 541 451
Jídelna:   734 234 104
Družina:  734 234 105

Zřizovatel:

Město Liberec, nám. Dr. E.Beneše 1
460 59 Liberec 1