Seznamy přijatých žáků
do 1. tříd a do přípravné třídy

Více zde

Organizace školního roku
2023/2024

Více zde

Návrat žáků 2.stupně do škol

Dne 27. 5. 2020 vydalo MŠMT aktualizaci Pravidel pro ochranu zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 a nově bude umožněna žákům 2. stupně osobní přítomnost ve škole za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací a třídnických hodin. Po zvážení všech personálních, prostorových a organizačních podmínek jsme na pedagogické radě schválili tato pravidla:

Jak učit na dálku angličtinu

Na toto téma, v rámci videokonference o jazykovém vzdělávání pro učitele jazyků,  inspirovala učitele v celé republice zástupkyně ředitelky naší školy Radka Konečná. Virtuální celonárodní konferenci uspořádala firma AV Media, a.s. ze svého nového virtuálního studia v Praze. Paní zástupkyně Konečná se ke konferenci připojila z naší školy, představila tím tak nejen svou výuku angličtiny na dálku, ale i naši novou jazykovou učebnu s laboratoří Robotel. Za inspirativní vstup, stejně jako i za propagaci naší školy paní zástupkyni moc děkujeme.