Návrat žáků 2.stupně do škol

Dne 27. 5. 2020 vydalo MŠMT aktualizaci Pravidel pro ochranu zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 a nově bude umožněna žákům 2. stupně osobní přítomnost ve škole za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací a třídnických hodin. Po zvážení všech personálních, prostorových a organizačních podmínek jsme na pedagogické radě schválili tato pravidla:

Plán návratu žáků do školy

Usnesením vlády č.491, ze dne 30. 4. 2020, dochází k postupnému, částečnému návratu našich žáků do školy.

Od 11. 5. 2020  bude  možná osobní přítomnost žáků 9.ročníků ve škole. Do škol budou docházet za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka bude nepovinná. Podrobné info v příloze.

Jak učit na dálku angličtinu

Vydáno: 16.05.2020 Autor: admin

Na toto téma, v rámci videokonference o jazykovém vzdělávání pro učitele jazyků,  inspirovala učitele v celé republice zástupkyně ředitelky naší školy Radka Konečná. Virtuální celonárodní konferenci uspořádala firma AV Media, a.s. ze svého nového virtuálního studia v Praze. Paní zástupkyně Konečná se ke konferenci připojila z naší školy, představila tím tak nejen svou výuku angličtiny na dálku, ale i naši novou jazykovou učebnu s laboratoří Robotel. Za inspirativní vstup, stejně jako i za propagaci naší školy paní zástupkyni moc děkujeme.

Subscribe to